گارانتی آریا صنعت

خط مشی اصلی شرکت، ارائه‌ی خدمات برتر به مصرف‌کنندگان است

کارت گارانتی

همراه داشتن کارت گارانتی هولوگرام دار برای محصولاتی که ضمانت آن ها با سریال کارت گارانتی فیزیکی ثبت شده الزامی می باشد.

سریال نامبر

در سیستم جدید شرکت آریا صنعت استفاده از سریال نامبر محصول که بعد از خرید اینترنتی دریافت میکنید استفاده می شود.​

کالای معیوب

دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز شرکت آریا صنعت تعمیر شوند. خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام یا آسیب برگ ضمانت نامه